PRACOWNIA PLASTYCZNA - od 1985 r.

Prowadzi sprzeda┐ wyrobˇw:
 • sztuki wspˇ│czesnej
 • sztuki dawnej.

  W│aÂciciel:
 • art. rze╝biarz Marian Maciej Stoksik

  Osoby wspˇ│pracuj▒ce:
 • art. malarz Alicja Stoksik
 • art. malarz Barbara Stoksik - Cena
 • art. szklarz Ewa Guzik - Jakutowicz
 • art. rze╝biarz Winicjusz Stoksik
 • technolog ceramik dr Henryk Stoksik
 • art. rze╝biarz Anna Stoksik
 • mgr in┐. arch. Andrzej Stoksik
 • chemik ceramik mgr Maria Morys - Stoksik